Team: Cerezo Osaka
Japan

Official website: www.cerezo.co.jp

Trainer
Ranko Popovic
Moderators: , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Joon-Soo Ahn 3.000 0 80 000 0
  Kim Jin Hyeon 3.000 0 80 000 0
  Hiroyuki Takeda 7.000 0 1 500 000 0
  Kenta Tanno 7.000 0 1 500 000 0
full-backs D
  Yusuke Maruhashi 3.000 0 80 000 0
1 Tatsuya Yamashita 3.000 0 80 000 0
  Yuki Kotani 16.975 0 5 210 100 1182Japan-team[]
4 Kota Fujimoto 3.000 0 80 000 0
24 Riku Matsuda   54.802 0 22 280 200 1198Arsenal[]
  Yuta Someya 3.000 0 80 000 0
2 Kakeru Funaki 3.010 0 4 529 700 801Japan-team[]
100 Hotaru Yamaguchi 17.450 0 5 203 300 1113Japan-team[]
half-backs MD
  Daichi Akiyama 19.190 178 5 255 900 1113Japan-team[]
6 Noriyuki Sakemoto 0.924 49 284 700 906Consadole_Sapporo[]
12 Mitsuru Maruoka 18.530 110 5 242 300 1113Japan-team[]
9 Jun Ando 3.000 0 80 000 0
29 Jumpei Kusukami 2.910 6 4 523 000 805Japan-team[]
  Takeru Okada 1.000 0 20 000 0
5 Mitch Nichols 7.000 0 1 500 000 0
14 Hiroshi Kiyotake 3.405 5 4 517 800 734Japan-team[]
15 Ayumu Seko 3.000 0 80 000 0Bergamo[]
100 Shinji Kagawa 65.535 3121 38 272 900 1121Sharks[]
20 Jun Nishikawa 53.550 0 25 296 500 2Club_Nacional[]
  Takamitsu Yoshino 5.000 0 200 000 0
  Takashi Inui 10.637 39 4 620 500 266Japan-team[]
55 Souza 5.000 0 200 000 0
forwards FC
  Ryo Nagai 5.000 0 200 000 0
16 Norijuki Sakemoto 5.000 0 200 000 0
8 Kenyu Sugimoto 3.000 0 80 000 0