Team: Yokohama F Marinos
Japan

Official website: www.f-marinos.com

Moderators: , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Ryota Suzuki 7.000 0 1 500 000 0
1 Hiroki Iikura 10.000 0 4 500 000 0
12 Tetsuya Enomoto 10.000 0 4 500 000 0
full-backs D
2 Yuzo Kobayashi 7.000 0 1 500 000 0
4 Antonio Montejro Dutra 3.000 0 394 800 1SCP[]
  Fumitaka Kitatani 7.000 0 1 500 000 0
  Yuta Narawa 6.170 0 450 300 604NAFTA[]
3 Sinobu Ito 4.052 0 457 500 1180Japan-team[]
  Seitaro Tomisawa 3.000 0 840 600 1FC__StarTeam[]
6 Jin Ikoma 11.750 0 4 884 500 788Tokyo[]
17 Yuzo Kurihara 3.000 0 80 000 0
26 Takahiro Ogihara 46.002 0 17 620 700 1198Arsenal[]
half-backs MD
7 Yuta Mikado 3.000 40 283 200 1Kokshe[]
7 Jun Amano 1.000 0 20 000 0
7 Shohei Ogura 3.000 22 242 800 1FC_Kahiwa_Reysol[]
20 Kosuke Nakamachi 3.000 0 80 000 0
9 Shingo Hyodo 3.000 223 1 310 600 1Patriots[]
  Andrew Kumagai 7.000 0 1 500 000 0
  Kota Watanabe 3.000 0 80 000 0
  Yuhei Sato 3.000 0 80 000 1Team_esab[]
  Sho Matsumoto 5.000 0 200 000 0
  Takuya Kida 7.000 0 1 500 000 0
1 David Babunski 16.222 285 5 124 300 1007_Dynamo_[]
27 Jungo Fujimoto 3.000 145 591 000 1imadox[]
forwards FC
11 Takuro Yajima 3.000 0 80 000 0
100 Ryo Miyaichi 65.535 2667 30 769 800 1078Sharks[]
9 Jin Hanato 3.000 356 398 400 1ROSTY[]
10 Yoshihito Fujita 3.000 712 1 054 800 1Bandung[]